Buổi sáng

Lịch học ngoại khóa và chuyên đề.

Thứ 2

Thứ 3

Thể Dục
45p
T. Đậu
Thể Dục
45p
T.Đậu

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Buổi chiều

Thời khóa biểu lớp 10A

Thứ 2

Tiếng Anh
45 phút
Cô Nhung
Toán
45 phút
Thầy Thoan
Toán
45 phút
Thầy toán
Tiếng Anh
45 phút
Cô Nhung
Sinh Hoạt
45p
Nhung

Thứ 3

Văn Học
45 phút
H.Liên
Văn Học
45 phút
H.Liên
Sinh Học
45 phút
Vân
Hóa Học
45 phút
Thu
Toán Học
45 phút
Thoan

Thứ 4

Tin Học
45 phút
Tuyết
Văn Học
45 phút
H.Liên
Địa Lý
45 phút
Cửi
Địa Lý
45 phút
Cửi
Văn Học
45 phút
H.Liên

Thứ 5

Hóa Học
45 phút
Thu
Vật Lý
45 phút
D.Hà
Công nghệ
45 phút
Nhung
GDCD
45 phút
L.Hà
Sinh
45 phút
Thày sinh

Thứ 6

Tiếng Anh
45 phút
Nhung
Tiếng Anh
45 phút
Nhung
SV
45 phút
Tần
Tin Học
45 phút
Tuyết
Công Nghệ
45 phút
Tần

Thứ 7

Vật Lý
45 phút
D.Hà
Quốc Phòng
45 phút
Duy
Toán
45 phút
Thoan
Vật Lý
45 phút
D.Hà
Toán Học
45 phút
Thoan